Kategorie: Filmové téma

Kategorie Téma nabízí tematické články, ve kterých se zaobíráme většinou vlastním názorem na danou hru či aktuální kauzu. Nechybí tu úvahy nad aktuálními trendy, nad připravovanými tituly či naše osobní top výběr z daných titulů. Snažíme se přinášet takový obsah, který bude pro čtenáře lákavým a zároveň hodnotným.

Vlastní názor

Nechybí tedy subjektivní zhodnocení autora či jeho názor k dané problematice. Nesnažíme se být pouze dalším novinkovým webem o videohrách, ale chceme přinášet vlastní přidanou hodnotu. Tu by měl čtenář najít právě v našich tematických článcích, které do detailu rozebírají aktuální herní trendy. Pokud tedy hledáte zajímavé čtení, tak rubrika Téma je přímo pro vás.

Výběr redakce